Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø kommer et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:

Sjekk ut våre digitale illustrasjoner av alle ni hull som inngår i 1. byggetrinn!
Klikk på denne lenken eller på bildet under:


---------------------

Dugnadsarbeidet for 2022

 er godt i gang!

Vi fortsetter med dugnader i hele 2022, og håper på topp dugnadsinnsats fra våre medlemmer også i år!
(dugnadstider vil bli kunngjort på vår Facebook-side)


Sjekk også:
Link til illustrasjonsplan som viser 1. byggetrinn!

Link til layout som viser full utbygging med 18 hull !

Noen kjente folk som ser fram til ferdig baneanlegg i Sørvik/Halsebø:

Kjendis-1 og Kjendis-2

----------------------------------

Her er status på  dugnadsarbeid pr. 2.6.2022:

Håndarbeid:
1036 timer

Maskinarbeid (Traktor og ATW):
31 timer

Dette arbeidet gir en direkte egenkapitalverdi i en tippemiddelsøknad på:
kr. 549 000,-
Det er kjempebra!Videre prosess

2022 - 2025:

I 2020 ble ny arealplan, med golfbaneanlegg, vedatt av Harstad kommune. 31. mars 2022 ble detaljreguleringsplan for golfbane i Sørvik/Halsebø vedtatt av Harstad kommune.  Nå ligger veien åpen til neste fase i vårt arbeid med realisering av et 18-hulls golfanlegg. I 2022 håper vi å få utarbeidet en detaljplan for anlegget (masterplan) og anbudsgrunnlag for opparbeidelse, og vi vil sende innsøknad om byggetillatelse for baneanlegget.  Vi vil også starte arbeidet med finansiering av anlegget og forberede søknad om tippemidler.

Allerede sommeren 2021 begynte vi forberedende markarbeider med baneanlegget på deler av området .
Full anleggsstart for 1. byggetrinn (ni hull) 
forventes å skje sommeren 2023og 2. byggetrinn (siste ni hull) vil så oppstartes sommeren 2024!
 


     Hvis opparbeidelsen og dugnadsinnsatsen forløper som forventet  kan vi da håpe på baneåpning og banespill på 9 hull en gang i 2024,
     og 18-hulls spill en gang i 2025!

 Det vil i så fall være 13 år etter stiftelsen av klubben.


    

    Detaljutsnitt av banen (eiendom 42/63) som viser klubbhusområdet med atkomst direkte fra Sørvikveien. Utsnittet viser også deler av åpningshullet (hull 1) og avsluttningshullene 17 og 18.