Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø kommer et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:

Golfbanesaken lever!


Hinnøy golfklubb
har innhentet en juridisk vurdering fra sin advokat Trond Skogly for å avklare hvilken betydning Statsforvalterens opphevelse av kommunens planvedtak har for arbeidet videre.
Konklusjonen
er at opphevelsen skyldes teknikaliteter som lett lar seg avhjelpe og som ikke har noen praktisk betydning for planene, utover en liten forsinkelse.

Styreleders redegjørelse i saken, basert på advokat Trond Skoglys vurdering, kan leses i sin helhet her ...

Advokat Trond Skoglys brev til Harstad kommune kan leses her...

--------------


Mens vi venter på realisering:

Sjekk ut vår visualisering av de første 9 hullene her....
--------------

Sjekk også:
Link til illustrasjonsplan som viser 1. byggetrinn!

Link til layout som viser full utbygging med 18 hull !

Noen kjente folk som ser fram til ferdig baneanlegg i Sørvik/Halsebø:

Kjendis-1 og Kjendis-2

----------------------------------

Her er status på  dugnadsarbeid pr. 4.12.2022:

Håndarbeid:
1821 timer

Maskinarbeid (Traktor og ATW):
31 timer

Dette arbeidet gir en direkte egenkapitalverdi i en tippemiddelsøknad på:
kr. 923 500,-
Det er kjempebra!Ønsker du medlemskap og spillerett?

Klubben er nå formelt stiftet og det er åpent for alle å tegne medlemskap og evt. også spillerett. Klubben går nå inn i en arbeidskrevende prosjekterings-/anleggsfase som vil medføre økonomiske utlegg. Vi trenger derfor støtte fra flest mulige golfentusiaster som er villig til å være "medlemspionerer" og som er villige til å investere og til å bidra i det arbeidet som nå pågår og som har som mål å realisere en golfbane som kan bli en av landsdelens fineste golfanlegg.


Hinnøy golfklubb var fra og med 2014 en klubb med treningsanlegg (KMT - status) og betalt medlemskontingent i vår klubb i 2023 gir derfor adgang til spill på andre baner.


Følgende medlemskontingent gjelder for sesongen 2023:

Seniorer 20 år og eldre: kr. 1700,-  *)
Juniorer fra 13 til19 år: kr. 750,-      *)
Barn fra 7 til 12 år: kr. 0,-


*)
Ved førstegangs tegning av medlemskap
betales et administrasjonsgebyr på kr. 250,-
i tillegg til årskontingenten.

Rabatt på spillerett  er bortfalt fra og med 2021!

Det er nå åpnet for kjøp av spillerett.

     Så kjøp spillerett NÅ og hjelp oss med å realisere banebyggingen!

       En spillerett koster kr. 20.000,- (minus evt. tidligere oppspart lojalitetsbonus på kr. 1000,- pr. medlemsår).

       Interesserte bes sende oss en e-post på: postmaster@hinnøy-gk.no


Du kan tegne medlemskap ved å fylle ut og sende inn innmeldingsskjema som du kan laste ned her:Innmeldingsskjema i PDF format

"Online" innmeldingsskjema 

Så snart din innbetaling til vår kto. 4730.16.82146 er mottatt vil du få tilsendt et medlemsbevis fra oss for perioden 2023.