Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø kommer et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:

Ny dugnad lørdag 8. oktober, fra kl. 11:00!

Vi kaller inn til ny dugnad førstkommende lørdag 8.10. fra kl. 11.00.

Vi møter opp på treningsbanen. 

Vi satser på å gjøre ferdig hull 3, vei opp til hull 4 og litt finpuss på hull 2.

Flotte traseer strekker seg nå gjennom området og viser tydelig hvordan banen blir. 
 
Har du ikke anledning til å komme kl. 11.00 kan du komme senere på dagen.
Vi trenger all den hjelp du kan bidra med uansett.
 

Sist lørdag ble det gjennomført 38 dugnadstimer, noe som tilsvarer kr. 19.000,- i egenkapital.

Bli en del av den faste dugnadsgjengen og du vil få noen fine dager i marka. Sunt for deg og bra for klubben ;-)

---------------------

Status på banearbeidet:

Vi har nå fått priser på opparbeidelse av de 9 første hullene og vi har utarbeidet budsjett for investering og finansiering.
Vi har også fått tilsagn om finansering i Sparebank 68° Nord gitt kommunal garanti.

I den forbindelse har klubben nettopp hatt et positivt møte med Harstad kommune (ordfører, varaordfører og rådmann) og vi føler oss trygge på at Harstad kommune stiller opp med en slik garanti.

 Vi har derfor nå STOR tro på at entreprenører kan sette spaden i jorda i juni neste år. 

Innen den tid må vi imidlertid få ryddet gjenstående skog og det er derfor svært viktig med et godt oppmøte på dugnader utover høsten og vinteren. 
Vi opplever svært god stemning og godt humør på dugnadene og deltagelse på disse er en fin måte til å bli kjent med øvrige medlemmer og støttespillere.

 Tippemiddelsøknad for bygging av de 9 første hullene er sendt inn.
Det vil videre utover høsten jobbes med å søke relevante fond, sponsorer, næringsfond, kommunen og bedrifter om direkte støtte til prosjektet.
All slik støtte vil redusere lånebehovet og gjøre klubben sterkere i oppstarten.
Kjenner du noen slike institusjoner er vi åpne for innspill.


----------------------- 

Og mens vi venter på realisering:
Sjekk ut vår visualisering av de første 9 hullene her....
--------------

Sjekk også:
Link til illustrasjonsplan som viser 1. byggetrinn!

Link til layout som viser full utbygging med 18 hull !

Noen kjente folk som ser fram til ferdig baneanlegg i Sørvik/Halsebø:

Kjendis-1 og Kjendis-2

----------------------------------

Her er status på  dugnadsarbeid pr. 4.10.2022:

Håndarbeid:
1468 timer

Maskinarbeid (Traktor og ATW):
31 timer

Dette arbeidet gir en direkte egenkapitalverdi i en tippemiddelsøknad på:
kr. 747 000,-
Det er kjempebra!Vår informasjonsbrosjyre for prosjektet kan lastes ned her:

 Informasjonsbrosjyre 

___________________________________________________________________________________

   Utsnitt av del av banen.


Vår prosjektplan:


Utførte oppgaver:

• Gjennomføre myndighetsavklaringer (kommune, fylke,
   landbruksmyndigheter etc.)

• Søke om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning.

• Utarbeide konsekvensutredning og forslag til reguleringsplan.

• Utarbeide forprosjekt/masterplan.


Gjenstående oppgaver 2022-2023:

Utarbeide finansieringsplan, søke om spillemidler m.m.

• Utarbeide detaljprosjekt og anbudsgrunnlag for opparbeidelse.

• Kontrahere anleggsentreprenør(er).

• Gjennomføre opparbeidelse av 1. byggetrinn.2024 – baneåpning for ni hull?