Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø kommer et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:

I 2020 vant vi en lang, lang 10 års kamp for en myndighetsgodkjenning av 

et nytt 18-hulls golfanlegg i Sørvik/Halsebø!

Med et oppriktig håp om at Norge snart vil vinne kampen mot coronaviruset

 ber vi om full støtte og innsats fra gamle og nye medlemmer i 2021.

Dette året vil bli det fantastiske året der vi endelig kan igangsette anleggstart for et
fullverdig, og svært etterlengtet, golfanlegg for alle golfere i Sør-Troms regionen!

------------

Klubben har nå startet prosessen med å få bygd banen!


Vi er i gang med detaljprosjekteringen og med jobben med selve finansieringen av banen.
Vi må enten eie eiendommene eller legge ved tinglyst festeavtale før vi kan sende inn søknad om tippemidler. 
Dette rakk vi desverre ikke å få på plass i år, men vi har inngått flere avtaler om kjøp av eiendom!


For å komme videre er vi imidlertid helt avhengige av at vi nå klarer å finansiere hele detaljprosjekteringen og også nødvendige eiendomskjøp.
Får vi det til raskt så er det mulighet for å starte bygging av banen allerede i 2021 og sende inn tippemiddelsøknad í 2021.
I første omgang prioriteres 9 hull hvor vi da vil eie all eiendom som benyttes.


Men dette betyr at vi nå er helt avhengig av at dere medlemmer støtter opp!

Så kjøp spillerett NÅ og hjelp oss med å realisere banebyggingen!

En spillerett koster kr. 20.000,- (minus evt. oppspart lojalitetsbonus på kr. 1000,- pr. medlemsår).

Interesserte bes sende oss en e-post på: postmaster@hinnøy-gk.no

-------------------- 

VI minner også om at det nå er tid for innbetaling av medlemskontingent for 2021!

-------------------

Klubben har utarbeidet en liten presentasjon som kort redegjør for planstatus og videre planer:

som kan leses her...


Sjekk også:
Link til illustrasjonsplan som viser 1. byggetrinn!

Link til layout som viser full utbygging med 18 hull !

Jubeldag for golf i Harstad ....


Hinnøy Golfklubb

ble stiftet 6.oktober 2011.
Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund og Norges Golfforbund.


Stiftelsesmøte ble avholdt 6.10.2011, kl. 19:00 på Sørvik skole. 
16 personer var tilstede på møtet. Hinnøy Golfklubb ble enstemmig vedtatt som klubbens navn.


Som medlemskontingent for 2020 er vedtatt et beløp på kr. 1500,- for personer fra 20 år og over, kr. 750,- for juniorer under 20 år og kr. 0,- for barn 7 - 12 år.
Klubben har som primært mål å få etablert de første 9 hull av et fullverdig 18 hulls baneanlegg innen 2023.


Årsmøte 2020 ble avholdt den 2. mars 2020
 på Clarion Collection Hotel Arcticus.

26 stemmeberettigede var tilstede.


Protokoll fra årsmøtet kan leses her...


Klubben var i startfasen en klubb uten bane eller treningsanlegg og kunne derfor ikke utstede "Golfkort.
I 2013 ble det imidlertid opparbeidet et 6 hulls treningsanlegg.
Klubben har nå full KMT-status !


For 2020 er valgt følgende styre:

Styreleder:
Tony Molund

Nestleder:
Morten Ursin

Øvrige styremedlemmer:
Ole-Johnny Korsgård
Leif Gunnar Rørvik
Maylen Kristensen


Varamedlemmer:
Vidar Stiby
Eivind Skoglund HansenØnsker du å tegne et medlemskap?

Klikk på denne linken...