Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø kommer et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:

I 2020 vant vi en 10 års lang kamp for en myndighetsgodkjenning av 

et nytt 18-hulls golfanlegg i Sørvik/Halsebø!

Med et oppriktig håp om at Norge i det nye året også vil vinne kampen mot coronaviruset

 ønsker vi alle våre medelmmer og andre golfvenner et riktig

Godt Nytt År!
Og med full støtte og innsats fra gamle og nye medlemmer

i året


vil dette bli det fantastiske året vi endelig kan igangsette anleggstart for et lenge etterlengtet
og fullverdig golfanlegg for golfere i hele Sør-Troms regionen!

------------

Klubben har nå startet prosessen med å få bygd banen!


Vi har nå startet jobben med selve finansieringen av banen.
Vi må enten eie eiendommene eller legge ved tinglyst festeavtale før vi kan sende inn søknad om tippemidler. 
Dette rakk vi desverre ikke å få på plass i år, men vi har inngått flere avtaler om kjøp av eiendom!


For å komme videre er vi imidlertid helt avhengige av at vi får finansiert detaljprosjekteringen av banen og finansiert eiendomskjøp.
Får vi det til raskt så er det mulighet for å starte bygging av banen allerede i 2021 og sende inn tippemiddelsøknad í 2021.
I første omgang prioriteres 9 hull hvor vi da vil eie all eiendom som benyttes.


Men dette betyr at vi nå er avhengig av at dere medlemmer støtter opp!

 

Klubben har utarbeidet en liten presentasjon som kort redegjør for planstatus og videre planer.

Den kan leses her...

Link til illustrasjonsplan som viser 1. byggetrinn

Full utbygging med 18 hull kan studeres her!

Jubeldag for golf i Harstad ....

   
   
  Mens vi venter på en banerealisering vil vi gjøre alle våre medlemmer og golfvenner oppmerksom på vår treningsbane på Halsebø / Sørvik.
    Den er en liten perle hvor hele familien kan komme og spille litt golf, slå av en prat med naboen, golfspillere eller andre som gjester banen.

    Man kommer til banen ved å benytte vei over Mølnåsen som går fram til parkeringsplass ved Sørvikelva. 
    Fra parkeringsplassen går man over elva på gangbrua og følger stien ca. 200 meter til utslaget på hull 1. 

OBS!
Bruk av banen:

    Treningsbanen i Sørvik har til nå vært åpen for allmennheten. Vi har sett at det har skapt interesse for golfsporten og gjort terskelen for å spille lav. Imidlertid har vi registrert at aktiviteten på banen til tider vært uorganisert og ustrukturert. Klubben har et ansvar for at de som spiller banen oppfyller noen minimumskrav om hvordan man spiller og tar seg fram på en golfbane. Særlig er det viktig at man følger noen sikkerhetsbestemmelser og tar hensyn til andre spillere og til annen trafikk rundt banen. Man skal også som spiller reparere skader fra kølle og ball som man påfører banen når man spiller. For å ivareta disse hensyn arrangerer klubben såkalte VTG-kurs , Veien Til Golf. Etter dette kurset får du golfkortet som autoriserer deg til å spille golf på hvilken som helst golfbane.
Hinnøy Golfklubb vil derfor i tiden fremover i større grad følge opp at brukerne av treningsbanen er autorisert for å spille der. Det betyr at som spiller må du ha golfkortet. Har man ikke det kan man bli invitert av et medlem og spille sammen med medlemmet. Invitasjon av medlem er midlertidig og noe som kan gjøres av og til for å utforske spillet.
Klubben har brukt tre år på å opparbeide banen, investert i utstyr og lagt ned adskillige dugnadstimer for å få tilfredsstillende spilleforhold. Det har gitt resultater og banen fremstår nå som en god treningsbane der man kan øve opp sine ferdigheter innen nærspill. Vi ønsker alle velkommen til å spille der. Har du ikke gjennomført VTG-kurs kan du melde deg på kurset som starter førstkommende mandag, se info annet sted på denne siden om det.

   


Luftfoto som viser korhullsbanen. Bildet er tatt av Tommy Benjaminsen ved bruk av en drone.
På dette området er etablert seks korthull med greener, som vist på bildet. Ved hull 1 er det satt opp en lien gapahuk (vårt "klubbhus" nr. 1).