Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø kommer et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:

Detaljreguleringsplan for golfbane i Sørvik /Halsebø er vedtatt!

I møte i kommunestyret den 1. oktober ble detaljreguleringsplan for golfbane i Sørvik/Halsebø endelig vedtatt, mot 1 stemme.
En reguleringsprosess som har vart i over 9 år er nå endelig avsluttet med positivt resultat!

Klubben vil nå bruke vinteren til detaljprosjektering m.m. av anlegget med håp om oppstart av de første markarbeidene til sommeren.

Det tas sikte på en opparbeidelse i to trinn, der 1. byggetrinn vil omfatte følgende ni hull:

Link til illustrasjonsplan som viser 1. byggetrinn....

Vedtatt detaljreguleringsplan kan studeres her!

Jubeldag for golf i Harstad ....


Videre prosess

2021 - 2023:

I 2020 ble ny arealplan, med golfbaneanlegg, vedatt av Harstad kommune. 24. september 2020 ble detaljreguleringsplan for golfbane i Sørvik/Halsebø enstemmig vedtatt av Harstad kommune.  Nå ligger veien åpen til neste fase i vårt arbeid med realisering av et 18-hulls golfanlegg. Vinteren 2021 håper vi å få utarbeidet en detaljplan for anlegget (masterplan) og anbudsgrunnlag for opparbeidelse, og vi vil sende innsøknad om byggetillatelse for baneanlegget.  Vi vil også starte arbeidet med finansiering av anlegget og forberede søknad om tippemidler.

Allerede sommeren 2021 bør man så smått kunne begynne forberedende markarbeider med baneanlegget på deler av området .
Full anleggsstart for 1. byggetrinn (ni hull) 
forventes å skje sommeren 2022 og 2. byggetrinn (siste ni hull) vil så oppstartes sommeren 2023!
 


     Hvis opparbeidelsen og dugnadsinnsatsen forløper som forventet  kan vi da håpe på baneåpning og banespill på 9 hull en gang i 2023,
     og 18-hulls spill en gang i 2024!

 Det vil i så fall være 12 år etter stiftelsen av klubben.


    

    Detaljutsnitt av banen (eiendom 42/63) som viser klubbhusområdet med atkomst direkte fra Sørvikveien. Utsnittet viser også deler av åpningshullet (hull 1) og avsluttningshullene 17 og 18.