Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø har vi under planlegging et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:


En god dag for golfens fremtid i Harstad!


Onsdag 22. mars ble en ny milepæl nådd i Hinnøy Golfklubbs historie.
I et møte med Rådmannen og leder for areal og byggesakstjenesten, ble klubben informert om at kommunen vil imøtekomme vårt nye forslag til banetrasè og jobbe for å avsette nødvendig areal i Kommuneplanens arealdel.
Dermed er planleggingen av ny golfbane kommet på skinner igjen!
Vi er ennå ikke i mål, men mållinjen er rykket betydelig nærmere.
Det viktige nå er at vi får en avklaring på spørsmålet om Fylkesmannen vil legge ned innsigelse.
For å unngå innsigelse har golfklubben lagt den nye trasèen utenom Vikevatn og dermed unngått konfliktområdet for 17 rødlistearter.
Kommer det ikke innsigelse under høringen til arealplanen, får golfklubben en mye tryggere reise når vi starter detaljreguleringen.
Vi er full av takknemlighet ovenfor administrasjonen i Harstad kommune, politikere, Harstad regionens næringsforening, Harstad Idrettsråd og enkeltpersoner som har jobbet hardt for å få dette til.

Vi har fått denne seieren ved at mange har delt vårt engasjement ! 

Takk til alle!

Vårt nye forslag til banetrasé kan studeres her ...

REGULERINGS- OG KU-ARBEIDET

       
Endelig begynner vi å nærme oss mållinjen! 


        Etter en 4 år lang prosess vedtok et klart flertall i Harstad kommunestyre reguleringsplanen til golfbanen.
Vedtaket kan leses her...
 

        Dermed går planen videre til departementet for endelig   avgjørelse i miljøspørsmålet.
Der venter vi et vedtak i løpet av høsten / vinteren.

        Prosessen har skapt engasjement i lokalmiljøet og begeistring for de positive effekter tiltaket vil få.
        Hvis departementet kommer til en positiv avgjørelse raskt, kan vi kanskje starte forberedelsene for byggingen neste sommer.

       Mens vi venter vil vi gjøre alle våre medlemmer og golfvenner oppmerksom på vår treningsbane på Halsebø / Sørvik.
       Den er en liten perle hvor hele familien kan komme og spille litt golf, slå av en prat med naboen, golfspillere eller andre som gjester banen.
Les mer her ....  

       Man kommer til banen ved å benytte vei over Mølnåsen som går fram til parkeringsplass ved Sørvikelva.
       Fra parkeringsplassen går man over elva på gangbrua  og følger stien ca. 200 meter til utslaget på hull 1. 

Velkommen !


                                       
KU-utredning                                                                                                                                          Reguleringsplan


Arbeidet med å få utarbeidet et forslag til reguleringsplan for baneanlegget har vært meget tidkrevende og meget kostbar.
Golfbaneanlegg med 18 hull er tiltak som uteløser krav om konsekvensutredning, noe som gjør planarbeidet meget krevende.

Dette var et  meget stort løft for klubben, men nå er vi endelig i mål med reguleringsarbeidet!

Det er en stor grunn til å takke medlemmer og bedrifter i Harstad samt Harstad kommune som har deltatt i spleiselaget og gjort dette mulig!
Stor takk til politikerne som gir oss mulighet til å kjøre saken helt i mål og ikke stoppe før alle muligheter er prøvd. 
Det er også på sin plass å rette en stor takk til alle engasjerte personer i Sørvik/Halsebø som på kort tid har samlet 209 underskrifter til støtte for prosjektet. 
Takk også til Sørvikmarka Idrettslag og Harstad Golfklubb for støtteerklæringer.

Konsekvensutredning (uten vedlegg) kan leses her...

------------------------------------------------------------

Et viktig innspill som vi tror har medvirket til kommunens positive beslutning er en tilleggsutredning til konsekvensutredningen som ble utarbeidet av 

Naturerestaurering AS i juli 2014.

Tilleggsutredningen kan leses her...