Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø kommer et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:

Golf - attraktiv hele livet
- men hva med Harstad?


Hinnøy Golfklubb ble stiftet 2011 
med det formål å etablere et 18-hulls golfbaneanlegg i Harstad.


Samme år startet klubben en planprosess som, helt fram til i dag, har hatt full støtte i den politiske ledelsen i Harstad. 
 
Likevel har klubben, etter hele 12 år med offentlig saksbehandling, utrolig nok, ennå ikke oppnådd et juridisk bindende planvedtak som muliggjør oppstart og bygging av banen!

Så på tross av en på landsbasis stadig voksende golfsport har det i disse årene dessverre vært en klar negativ utvikling for sporten i Harstad.   Vår region har ennå ikke en fullverdig 18-hulls golfbane som er nødvendig for å arrangere større lokale turneringer, skape aktivitet rundt sporten og trekke gjestespillere til byen. Dette i motsetning til Bodø, Narvik, Tromsø og Lofoten, som alle har klart å etablere fullverdige, levedyktige og meget attraktive 18-hulls golfanlegg!


Så hvordan kan en plansak, som faktisk har full politisk støtte, ende opp i en slik endeløs byråkratisk ørkenvandring? 

Les vår styreleders redegjørelse for hele hele denne sørgelige planprosessen!
Klikk her.... 

-------------------------------------------------------------------------

Men la det uansett være helt klart:

Hinnøy Golfklubb vil fullføre byggingen av golfbanen!
Vår kommune har forlengst besluttet at det skal spilles golf på en 18-hulls bane i Sørvik/Halsebø:
Dette ble avgjort i et nært enstemmig kommunevedtak da golfarealet ble innarbeidet i kommuneplanens arealdel! 
Vi anmoder nå våre politikere om å få fortgang i den trege byråkratiske planprosessen, noe som enkelt lar seg gjøre.
Nå handler det bare om å få detaljreguleringen på plass.

----------

Tidligere redegjørelse i saken, basert på innhentet juridisk vurdering, kan leses  her ...

Advokat Trond Skoglys brev til Harstad kommune kan leses her...

--------------


Mens vi venter på realisering:

Sjekk ut vår visualisering av de første 9 hullene her....
--------------

Sjekk også:
Link til illustrasjonsplan som viser 1. byggetrinn!

Link til layout som viser full utbygging med 18 hull !

Noen kjente folk som ser fram til ferdig baneanlegg i Sørvik/Halsebø:

Kjendis-1 og Kjendis-2

----------------------------------

Her er status på  dugnadsarbeid pr. 4.12.2022:

Håndarbeid:
1821 timer

Maskinarbeid (Traktor og ATW):
31 timer

Dette arbeidet gir en direkte egenkapitalverdi i en tippemiddelsøknad på:
kr. 923 500,-
Det er kjempebra!


hvorfor trenger vår region et nytt golfanlegg?

Fordi Sør-Troms/Vesterålen nå er det eneste området i Troms og Nordland der befolkningen ikke har tilgang til et fullverdig baneanlegg.
Tromsø har sin 18 hullsbane på Breivikeidet, Narvik har sitt 18 hulls anlegg i Skjomen og Lofoten har sitt 18 hulls anlegg på Gimsøya. Men regionen Sør-Troms og Vesterålen mangler forsatt et slikt banetilbud.

På grunn av golftilbudet som har vært i noen år nå på Røkenes Gård og i Sigerfjorden ved Sortland har det grodd opp et livskraftig golfmiljø i regionen. Noen av landsdelens beste golfere finnes i vårt distrikt. Men dessverre er det ikke mulig å utvikle de enkle golfanleggene på Røkenes og i Sigerfjorden til fullverdige 18 hulls anlegg. Disse anleggene har golfmessig sett ingen framtid når de ikke kan utbedres og utvides.

Derfor ble det, av tre golfentusiaster, i februar 2011 tatt et initiativ til å etablere et nytt golfanlegg for denne regionen slik at golfsporten kan få samme utviklingsmuligheter her som i Tromsø, Bodø og Lofoten og landet forøvrig.

Les mer...

_
_______________________________________________


Hinnøy GK er nå formelt registrert og klar for mottak av grasrotandeler. Medlemmene henstilles om å registrere denne klubben som mottaker.

________________________________________________


Har du, eller noen du kjenner, lyst til å lære å spille golf?

Les mer her ...

      KLUBBNYTT:

 • Stort sponsorbidrag!

  Hinnøy GK er tildelt 200 000 kr i støtte fra Sparebank 68 grader nord!

  Les mer her....

 • Årsmøte 2023
  ble avholdt den 03. mai 2023  på Clarion Collection Hotel Arcticus.
  Protokoll kan leses her...
 • Alle tiders julegave fra HLK

  Hinnøy GK er tildelt 80 000 kr i støtte til vårt klubbhusprosjekt fra Hålogaland Krafts 110 års jubileumsmidler!

 • Støtte fra Troms idrettskrets

  Hinnøy GK er etter søknad tildelt kr. 100.000,- fra Troms idrettskrets Anleggsfond. Beløpet forutsettes nyttet til klubbens anleggsutvikling.
  Dette er en meget hyggelig støtte fra Troms idrettskrets som vil bety mye for klubben i den videre anleggsfasen.

 • Korthullsbanen
  Vi gjøre alle våre medlemmer og golfvenner oppmerksom på vår lille treningsbane på Halsebø / Sørvik. Her kan hele familien komme og spille litt golf, slå av en prat med naboen, golfspillere eller andre som gjester banen.

  Les mer ...
 • BLI MEDLEM NÅ!

  Klubben trenger støtte fra alle golfentusiaster i regionen! 

  Uten en stor og entusiastisk medlemsmasse som er villige til å jobbe sammen med oss vil vi ikke klare å realisere dette prosjektet!

  Meld deg inn her...

SISTE milepæler: 

31

Mars
2022

Detaljreguleringsplan for golfbane i Sørvik/Halsebø  endelig vedtatt av Harstad kommunestyre.


14
Juni
2021

Vår søknad om rammetillatelse til 1. byggetrinn med ni hull inkl. klubbhus/garderober er godkjent av Harstad kommune!


03

Sep
2020

Kommuneplanens arealdel, med areal avsatt til 18 hulls golfanlegg i Sørvik/Halsebø ble  vedtatt av kommunstyret! 

6

Jan
2020

Forslag til detaljreguleringsplan for Hinnøy Golfpark  innsendt til Harstad kommune til politisk behandling.

27

juni
2018

Harstad kommune vedtok kommuneplanes reviderte arealplan lagt ut til høring. Her inngår areal til nytt golfanlegg!

24

Feb
2016

Planutvalget vedtok en meget positiv uttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 


27

Aug
2015

Harstad Kommunestyre vedtar regulering av Hinnøy Golfklubb.  Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.                


Les mer...

3d

Vi har utarbeidet digitale illustrasjoner av alle ni hull som inngår i første byggetrinn!

Sjekk ut disse mens du venter på en ferdig bane, og få et lite inntrykk av hvordan de enkelte hull vil bli.

Klikk her...


  sponsorer: